Team

Interne Begeleiders

Op school zijn twee Intern Begeleiders (IB-ers) werkzaam: in de onderbouw (groep 1-4), bovenbouw (groep 5-8). Zij coördineren de leerlingzorg. Daarbij is er een goede samenwerking en afstemming tussen de groepsleerkrachten en de remedial-teacher.  De intern begeleiders stellen de toetskalender op, ondersteunen leerkrachten bij de registratie van de vorderingen van de leerlingen in het leerlingvolgsysteem, stellen samen met de groepsleerkracht en remedial-teacher een goed individueel handelingsplan opstellen als kinderen speciale zorg verdienen, onderhouden contacten met hulpverlenende instanties.

mirjam-prins-mauritsschool.png

juf Mirjam

jopke-prins-mauritsschool.png

juf Jopke

Social media

Blijf op de hoogte door ons te volgen

Ziek melden

Is uw kind vandaag ziek? Meld ons dit uiterlijk voor 8.45 uur

ziek melden ››

Meld pesten

Zie je dat iemand gepest wordt op de Prins Mauritsschool? Meld ons dit(anoniem)

meld pesten ››

Contactgegevens

Nassaulaan 54
2628 GJ  Delft

Telefoon
015 - 256 82 51
E-mail
directie@prinsmauritsschool.nl

Scroll naar boven