Team

Interne Begeleiders

Op school zijn twee Intern Begeleiders (IB-ers) werkzaam: in de onderbouw (groep 1-4), bovenbouw (groep 5-8). Zij coördineren de leerlingzorg. Daarbij is er een goede samenwerking en afstemming tussen de groepsleerkrachten en de remedial-teacher.  De intern begeleiders stellen de toetskalender op, ondersteunen leerkrachten bij de registratie van de vorderingen van de leerlingen in het leerlingvolgsysteem, stellen samen met de groepsleerkracht en remedial-teacher een goed individueel handelingsplan opstellen als kinderen speciale zorg verdienen, onderhouden contacten met hulpverlenende instanties.

mirjam-prins-mauritsschool.png

juf Mirjam

johanneke-prins-mauritsschool.png

juf Johanneke

Social media

Blijf op de hoogte door ons te volgen

Ziek melden

Is uw kind vandaag ziek? Meld ons dit uiterlijk voor 8.45

ziek melden ››

Contactgegevens

Nassaulaan 54
2628 GJ  Delft

Telefoon  015 - 256 82 51
E-mail  directie@prinsmauritsschool.nl

Scroll naar boven