Leerlingondersteuning

Persoonlijke aandacht voor ieder kind

Eén van de uitgangspunten van ons onderwijs is dat we aandacht hebben voor de individuele leerling. Ieder kind is uniek met zijn/haar mogelijkheden. Wij houden op onze school rekening met verschillen in aanleg, interesse en tempo en we proberen het onderwijs op het gewenste niveau af te stemmen. De uitdaging voor de school is om te zorgen dat leerlingen uit zichzelf halen wat er in zit, ook als ze hoog/meer begaafd zijn, een leerachterstand hebben te overwinnen of met een handicap moeten leven.

Als het niet goed gaat met uw kind, wordt samen met u en de groepsleerkracht besproken wat de werkelijke problemen zijn en hoe ernstig die zijn. Voor leerkrachten is het nuttig om te weten hoe een kind met moeilijkheden zich thuis gedraagt. En door samen naar mogelijke oorzaken te zoeken, kan een beter beeld ontstaan van het kind en van de situatie waarin het kind verkeert.

Met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (Berséba) bieden wij zoveel mogelijk leerlingen binnen onze school hulp, zodat het aantal verwijzingen naar een school voor speciaal (basis) onderwijs (SBO) beperkt blijft.

Voor een indruk van het werk dat Berséba verricht verwijzen wij u naar deze flyer.

Social media

Blijf op de hoogte door ons te volgen

Ziek melden

Is uw kind vandaag ziek? Meld ons dit uiterlijk voor 8.45

ziek melden ››

Contactgegevens

Nassaulaan 54
2628 GJ  Delft

Telefoon  015 - 256 82 51
E-mail  directie@prinsmauritsschool.nl

Scroll naar boven