Leerlingondersteuning

Persoonlijke aandacht voor ieder kind

Ieder kind is uniek. Eén van de uitgangspunten van ons onderwijs is dat we enerzijds de groep heel belangrijk vinden. Anderzijds willen we aandacht hebben voor de individuele leerling. We houden op onze school rekening met verschillen in aanleg, interesse en tempo en we proberen het onderwijs op het gewenste niveau af te stemmen. De uitdaging voor de school is om te zorgen dat leerlingen uit zichzelf halen wat er in zit. Ook als ze meer- of hoogbegaafd zijn, een leerachterstand hebben te overwinnen of met een handicap moeten leven.

Als het niet goed gaat met uw kind, kijken we samen met u en de groepsleerkracht wat de problemen zijn en hoe ernstig die zijn. Voor leerkrachten is het nuttig om te weten hoe een kind met moeilijkheden zich thuis gedraagt. En door samen naar mogelijke oorzaken te zoeken, kan een beter beeld ontstaan van het kind en van de situatie waarin het kind verkeert.

Extra ondersteuning voor leerlingen

Met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (Berséba) bieden wij zoveel mogelijk leerlingen binnen onze school hulp, zodat het aantal verwijzingen naar een school voor speciaal (basis) onderwijs (SBO) beperkt blijft.

Voor een indruk van het werk dat Berséba verricht verwijzen wij u naar deze flyer.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke zorg de school biedt aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Klik hier om het te lezen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten