Aanmelden nieuwe leerling

Waarom kiezen voor de Prins Mauritsschool?

De Prins Mauritsschool onderscheidt zich op een aantal belangrijke punten:

  • de christelijke identiteit, die dagelijks merkbaar is;
  • een rustige, gestructureerde werksfeer in de school waardoor ieder kind op zijn/haar niveau optimaal kan presteren;
  • korte lijntjes en nauw contact tussen school en ouders;
  • extra hulp op maat voor wie leren lastig vindt, extra uitdaging op maat voor wie meer- of hoogbegaafd is.

Aanmeldingsprocedure

 Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind schriftelijk aanmelden bij onze school.  We nodigen  u dan eerst van harte uit voor een kennismakingsgesprek. Het is fijn als uw kind hierbij aanwezig is. Tijdens het gesprek bespreken we de christelijke identiteit, het aannamebeleid en de onderwijskundige uitgangspunten van de school. We vragen u door ondertekening van het inschrijfformulier de grondslag en de doelstelling van onze stichting te onderschrijven of respecteren.

Als uw kind al op een andere school zit, vertel dan eerst deze school over uw overstapplan. Met uw toestemming nemen wij contact op met de school waar uw kind staat inschreven. We willen dan ook inzage in het onderwijskundig rapport. Daarna beslissen wij over toelating.

Na aanmelding laten we u z.s.m. weten of er plek voor uw kind is op onze school. Wanneer u ons laat weten dat u gebruik wilt maken van deze plek, schrijven wij uw kind in. De inschrijfdatum is de dag dat uw kind 4 jaar wordt of op de eerstvolgende schooldag. Kinderen die eind december of in de zomervakantie jarig zijn, kunnen soms later starten. Vanaf het vijfde levensjaar geldt de leerplicht.
Vanaf drie jaar en tien maanden oud, mag uw kind 5 dagdelen in de klas komen wennen. Uw kind krijgt ± 4 tot 6 weken voordat het jarig is een uitnodiging om naar school te komen. Kinderen die in de laatste maand voor de zomervakantie jarig zijn, zijn na de zomervakantie welkom.

Als ouder heeft u de vrijheid om de basisschool van uw keuze te kiezen. Het kan gebeuren dat er op onze school onvoldoende plaats is. Er zijn bijvoorbeeld meer aangemelde kinderen dan het aantal plekken in een klas. Broertjes en zusjes op dezelfde school krijgen dan voorrang bij plaatsing. In bijzondere situaties kan de schoolleiding besluiten of iemand voorrang krijgt. Het kan ook voorkomen dat een plaatsing niet mogelijk is, doordat uw kind een speciale ondersteuningsbehoeften heeft die de school niet kan bieden. In ons schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning wij onze leerlingen bieden.

Als er geen plek beschikbaar is, laten wij u dit zo snel mogelijk weten. Dat is in ieder geval binnen 10 weken na ontvangst van uw aanmelding. Dan zoeken wij samen met u naar een geschikte andere school. Onze school helpt u bij het vinden van een goede oplossing, zodat het past bij uw situatie. Voor vragen of informatie kunt u altijd bellen of mailen.

Aanmelden

Uw kind is van harte welkom! Mail of bel voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding naar directie@prinsmauritsschool.nl / 015 - 256 82 51.

Kennismaken

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten