Aanmelden nieuwe leerling

Waarom kiezen voor de Prins Mauritsschool?

De Prins Mauritsschool onderscheidt zich op een aantal belangrijke punten:

  • de christelijke identiteit, die dagelijks merkbaar is;
  • een rustige, gestructureerde werksfeer in de school waardoor ieder kind op zijn/haar niveau optimaal kan presteren;
  • korte lijntjes en nauw contact tussen school en ouders;
  • extra hulp op maat voor wie leren lastig vindt, extra uitdaging op maat voor wie meer- of hoogbegaafd is.

Aanmeldingsprocedure

Wilt u uw kind aanmelden, dan nodigen we u van harte uit voor een kennismakingsgesprek. Het is fijn als uw kind hierbij aanwezig is. Tijdens het gesprek bespreken we de christelijke identiteit, het aannamebeleid en de onderwijskundige uitgangspunten van de school. We vragen u door ondertekening van het inschrijfformulier de grondslag en de doelstelling van onze stichting te onderschrijven of respecteren.

Is uw kind 4 jaar, dan mag het naar school. In de periode daarvoor mag uw kind 5 dagdelen komen wennen. Uw kind krijgt ± 4 tot 6 weken voordat het jarig is een uitnodiging om naar school te komen. Kinderen die in de laatste maand voor de zomervakantie jarig zijn, zijn na de zomervakantie welkom.

Als een leerling van een andere school afkomstig is, zoeken we altijd contact met de vorige school en bekijken we het onderwijskundige rapport.

Aanmelden

Uw kind is van harte welkom! Mail of bel voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding naar directie@prinsmauritsschool.nl / 015 - 256 82 51.

Kennismaken

Social media

Blijf op de hoogte door ons te volgen

Ziek melden

Is uw kind vandaag ziek? Meld ons dit uiterlijk voor 8.45 uur

ziek melden ››

Meld pesten

Zie je dat iemand gepest wordt op de Prins Mauritsschool? Meld ons dit(anoniem)

meld pesten ››

Contactgegevens

Nassaulaan 54
2628 GJ  Delft

Telefoon
015 - 256 82 51
E-mail
directie@prinsmauritsschool.nl

Scroll naar boven