Aanmelden nieuwe leerling

Aanmeldingsprocedure

Wanneer u uw kind wilt aanmelden, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het is fijn als uw kind hierbij aanwezig is. Tijdens het gesprek komen de christelijke identiteit, het aannamebeleid en de onderwijskundige uitgangspunten van de school aan de orde. U wordt gevraagd door ondertekening van het inschrijfformulier de grondslag en de doelstelling van onze stichting onderschrijven of respecteren.

Als uw kind 4 jaar wordt mag het naar school. In de periode daarvoor mag uw kind 5 dagdelen komen wennen. Uw kind krijgt ± 4 tot 6 weken voordat het jarig is een uitnodiging om naar school te komen. Kinderen die in de laatste maand voor de zomervakantie jarig zijn, worden na de zomervakantie geplaatst.

Als een leerling van een andere school afkomstig is, wordt altijd contact met de vorige school opgenomen en wordt het onderwijskundige rapport bekeken.

Social media

Blijf op de hoogte door ons te volgen

Ziek melden

Is uw kind vandaag ziek? Meld ons dit uiterlijk voor 8.45

ziek melden ››

Contactgegevens

Nassaulaan 54
2628 GJ  Delft

Telefoon  015 - 256 82 51
E-mail  directie@prinsmauritsschool.nl

Scroll naar boven