Team

Specialisten

De remedial teacher (RT'er)

De RT'er werkt met kinderen die speciale aandacht en zorg nodig hebben bij taal, lezen en/of rekenen.

De vakleerkrachten

De Prins Mautisschool heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan de school verbonden. Deze geef in de sporthal van SV Wippolder les aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8, zodat het bewegen van de kinderen professioneel wordt begeleid.
Enkele groepsleerkrachten zijn een dag per week ambulant voor het verzorgen van muziekles en creatieve vorming. Ook huren we een leerkracht in die lessen Russisch verzorgt.

De specialist Hoogbegaafdheid (HB-specialist)

De HB-specialist verzamelt en ontwikkelt lesmaterialen voor hoogbegaafde leerlingen. En is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn. ook is de HB-specialist contactpersoon voor leerkrachten en ouders. De HB-specialist bepaalt met de werkgroep hoogbegaafdheid wie extra ondersteuning krijgt in de plusklas, en voert de lessen in de plusklas uit.

prins-mauritsschool-margriet.png

juf Margriet

De remedial teacher

prins-mauritsschool-elsa.png

juf Elsa

De specialist Hoogbegaafdheid

prins-mauritsschool-johan.png

meester Johan

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Social media

Stay informed by following us.

Sick child

Is your child sick today? Please inform us between 8.15 and 8.45 am by calling +3115-2568251.

Contact details

Nassaulaan 54 2628
GJ Delft

Scroll to top