Team

Interne Begeleiders (IB'ers)

Op de Prins Mauritsschool zijn twee IB'ers werkzaam: in de onderbouw (groep 1-4) en in de bovenbouw (groep 5-8). Zij coördineren de leerlingzorg. Daarbij is er een goede samenwerking en afstemming tussen de groepsleerkrachten en de remedial-teacher.  

De intern begeleiders:

  • stellen de toetskalender op;
  • ondersteunen leerkrachten bij de registratie van de vorderingen van de leerlingen in het leerlingvolgsysteem;
  • stellen samen met de groepsleerkracht en remedial-teacher een goed individueel handelingsplan;
  • opstellen als kinderen speciale zorg verdienen;
  • onderhouden contacten met hulpverlenende instanties.
mirjam-prins-mauritsschool.png

juf Mirjam

jopke-prins-mauritsschool.png

juf Jopke

Social media

Stay informed by following us.

Sick child

Is your child sick today? Please inform us between 8.15 and 8.45 am by calling +3115-2568251.

Contact details

Nassaulaan 54 2628
GJ Delft

Scroll to top