Team

Directie

De directeur

De school staat onder leiding van een directeur. De directeur houdt zich bezig met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor:

 • het bewaken van de doelstelling, de identiteit, het gewenste pedagogisch-didactische klimaat van de school;
 • beleidsontwikkelingen en advisering aan het bestuur;
 • de kwaliteit van het onderwijs, het onderwijsbeleid;
 • de uitvoering van het personeelsbeleid en de inzet van het personeel;
 • de huisvesting;
 • de financiën;
 • contacten met externen, zoals de gemeente, buurtnetwerken, andere scholen en passend onderwijs.

meester Patrick Vogelaar

De adjunct-directeur

De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor:

 • de vervanging van de directeur als die afwezig is;
 • informatievoorziening naar de ouders;
 • het maken van planningen en roosters;
 • de coördinatie en aansturing van het onderwijsondersteunend personeel;
 • de coördinatie en aansturing van de stagiaires;
 • de organisatie van buitenschoolse activiteiten.

prins-mauritsschool-piet

meester Piet Roggeveen

Social media

Stay informed by following us.

Sick child

Is your child sick today? Please inform us between 8.15 and 8.45 am by calling +3115-2568251.

Contact details

Nassaulaan 54 2628
GJ Delft

Scroll to top