Kinderboekenweken

05-11-2018
Kinderboekenweek

‘Door dik en dun, vriendschap vieren’

Dit is het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand, oktober 2018. Dit thema heeft raakvlakken met het onderwerp ‘Vriendschap: Kom erbij’ van de (algemene) Kinderboekenweek CPNB. Met dit thema denken we eraan hoe je vriend of vriendin voor elkaar kunt zijn, onvoorwaardelijk, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert, in goede en minder goede tijden. Bij een vriend of vriendin kun je aankloppen, wat er ook gebeurt en hoe je je ook voelt. Je blijft trouw aan elkaar en houdt vol. Dat maakt een echte vriendschap bijzonder.

Ook in de bijbel vinden we verhalen over bijzondere vriendschappen en over onvoorwaardelijke liefde. Heel bekend is de vriendschap tussen David en Jonathan, die als broers voor elkaar waren en het voor elkaar opnamen. Daniel was in ballingschap aan het hof met zijn drie vrienden, waar ze het samen opnamen tegen het heersende gezag. Jezus noemt zijn discipelen vrienden.

Tijdens de kinderboekenweken, rondom het thema ‘Vriendschap vieren’ waren er diverse activiteiten: De groepen 3 kregen een workshop, verzorgd door DOK n.a.v. het prentenboek ‘Mag ik meedoen?’ De groepen 4 en 5 kregen bezoek van Janny den Besten, die het actieboek ‘Superklas!’ schreef. Zij vertelde over haar boeken en hoe een boek tot stand komt. (Juf) Margriet de Graaf las voor uit het door haar geschreven (40ste) boek ‘Sep & Sanne, voorleesverhalen voor kleuters’ in de groepen 1A en 1B. Ook tijdens de maandviering stond het thema ‘ Vriendschap vieren’ centraal en werd de link gelegd naar de Here Jezus, Die ons nog veel beter kent en ook veel meer van ons houdt dan onze beste vriend.

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close