Sluit navigatie

Ouderportaal

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad praat en beslist mee over het beleid van de school. De vertegenwoordigers in de MR worden (3 ouders en 3 personeelsleden) worden door ouders en personeel gekozen. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een MR reglement. De MR komt 2-maandelijks bij elkaar om te overleggen. Meestal nodigt de MR de directeur uit voor een deel van de vergadering. Twee keer per jaar heeft de MR overleg met het schoolbestuur. De secretaris van de MR is te bereiken via l.c.d.boer@zonnet.nl  

Social media

Blijf op de hoogte door ons te volgen

Ziek melden

Is uw kind vandaag ziek? Meld ons dit uiterlijk voor 8.45

ziek melden ››

Contactgegevens

Nassaulaan 54
2628 GJ  Delft

Telefoon  015 - 256 82 51
E-mail  info@prinsmauritsschool.nl

Scroll naar boven