Sluit navigatie

Ouderportaal

Social media

Blijf op de hoogte door ons te volgen

Ziek melden

Is uw kind vandaag ziek? Meld ons dit uiterlijk voor 8.45

ziek melden ››

Contactgegevens

Nassaulaan 54
2628 GJ  Delft

Telefoon  015 - 256 82 51
E-mail  info@prinsmauritsschool.nl

overzicht geld adoptiekinderen en zending

Graag geven we u een overzicht van het gespaarde zendingsgeld in het schooljaar 2016-2017.

Zoals we in de schoolgids hebben aangegeven, worden deze gelden verdeeld over verschillende organisaties en zendingscommissies. Als school adopteren we ook drie kinderen via Stichting “Woord en Daad”.We hielden een zeer geslaagde actie voor stichting ‘Zody’ ten bate kinderen in de krottenwijken van Cluj-Napoca in Roemenië, die in totaal € 4750,-- opbracht! We danken u hartelijk voor uw bijdragen en bidden of ook deze geboden hulp, onder Gods zegen, tot welzijn van velen mag zijn! Graag ondersteunen we zoveel mogelijk projecten. Geeft u uw kind(eren) op maandag zendingsgeld mee? Hartelijk dank, uit naam van een (verre) naaste in nood!                                                     

Inkomsten zendingsgeld 2016-2017              €     1785,00     

Verdeling :

Stichting “Woord en Daad” : 3 adoptiekinderen    € 360,- per jaar per kind               €  1080,-

Gereformeerde Zendings Bond (GZB)                                                                     €    250,-

Inwendige Zendings Bond (IZB)                                                                             €    150,-

Zendingscommissie Chr. Ger. Kerk                                                                          €    130,-

Zendingscommissie Ger. Kerk Vrijgemaakt                                                               €    130,-

Zendingscommissie Ger. Gemeente                                                                         €      45,-

       

Scroll naar boven