Protocol overgang

Op de Prins Mauritsschool willen we de leerlingen passend onderwijs bieden. Soms kan het daarvoor nodig zijn om een groep nogmaals te doorlopen.

Om hier een goed besluit over te kunnen nemen hanteren wij het overgangsprotocol. Dit kunt u hier vinden.