Onderwijs op maat!

​Een van de uitgangspunten van ons onderwijs is dat we aandacht hebben voor ieder kind. Ieder kind is uniek. Er is verschil in aanleg, intersse en tempo. Onze uitdaging is om te zorgen dat leerlingen uit zichzelf halen wat er in zit. Ook als ze leerachterstand hebben te overwinnen, of als ze meer- of hoogbegaafd zijn.

We bereiken dit met een sterke ondersteuningsstructuur en cultuur. De ontwikkeling van uw kind wordt nauwkeurig gevolgd. Er worden planmatig doelen gesteld. Er wordt op verschillende niveaus gewerkt in de klassen. Er is specialisme op school om kinderen extra ondersteuning te bieden op allerlei gebied.

In het menu links kunt u per onderwerp verder lezen over de manieren waarop we uw kind ondersteunen.